KOD: 3-0
TEKNIK: ORIGINAL AKVARELL
1200 , 18x25 cm 
----------------------------
TEKNIK: LITOGRAFI
A5: 350 kr, akvarell papper, 300 g/m2
A4: 500 kr, akvarell papper, 300 g/m2

KOD: 2-1
TEKNIK: ORIGINAL AKVARELL
1200 kr, 18x25 cm
----------------------------
TEKNIK: LITOGRAFI
A5: 350 kr, akvarell papper, 300 g/m2
A4: 500 kr, akvarell papper, 300 g/m2
A3: 800 kr, akvarell papper, 300 g/m2
KOD: 2-2
TEKNIK: ORIGINAL AKVARELL
SÅLD
----------------------------
TEKNIK: LITOGRAFI
A5: 350 kr, akvarell papper, 300 g/m2
A4: 500 kr, akvarell papper, 300 g/m2

KOD: 2-3
TEKNIK: ORIGINAL AKVARELL
2400 kr, 15X17cm, akvarell papper, 356 g/m2
----------------------------
TEKNIK: LITOGRAFI
A5: 350 kr, akvarell papper, 300 g/m2
A4: 500 kr, akvarell papper, 300 g/m2

KOD: 2-4
TEKNIK: ORIGINAL AKVARELL
SÅLD
----------------------------
TEKNIK: LITOGRAFI
A5: 350 kr, akvarell papper, 300 g/m2

KOD: 2-5
TEKNIK: ORIGINAL AKVARELL
1000  kr, 10X15 cm, akvarell papper, 356 g/m2
----------------------------
TEKNIK: LITOGRAFI
A5: 350 kr, akvarell papper, 300 g/m2

KOD: 2-6
TEKNIK: ORIGINAL AKVARELL
1600 kr, 20X30 cm, akvarell papper, 356 g/m2
----------------------------
TEKNIK: LITOGRAFI
A5: 350 kr, akvarell papper, 300 g/m2
A4: 500 kr, akvarell papper, 300 g/m2

KOD: 2-7
TEKNIK: ORIGINAL AKVARELL
SÅLD
----------------------------
TEKNIK: LITOGRAFI
A5: 350 kr, akvarell papper, 300 g/m2
A4: 500 kr, akvarell papper, 300 g/m2
A3: 800 kr, akvarell papper, 300 g/m2
KOD: 2-8
TEKNIK: ORIGINAL AKVARELL
1000 KR, 17X19 cm, akvarell papper, 356 g/m2
----------------------------
TEKNIK: LITOGRAFI
A5: 350 kr, akvarell papper, 300 g/m2
A4: 500 kr, akvarell papper, 300 g/m2

KOD: 2-9
TEKNIK: ORIGINAL AKVARELL
1800 kr, 20X20 cm, akvarell papper, 356 g/m2
----------------------------
TEKNIK: LITOGRAFI
A5: 350 kr, akvarell papper, 300 g/m2
A4: 500 kr, akvarell papper, 300 g/m2

KOD: 2-10
TEKNIK: ORIGINAL AKVARELL
1400 kr, 17X24 cm, akvarell papper, 356 g/m2
----------------------------
TEKNIK: LITOGRAFI
A5: 350 kr, akvarell papper, 300 g/m2
A4: 500 kr, akvarell papper, 300 g/m2

Back to Top